Biežāk uzdotie jautājumi (skatīt zemāk)

Uz jautājumiem atbild
Kosmosa tehnoloģiju klastera mārketinga speciāliste - Dina Dāvida
Tālrunis:  +371 63630435
Mobilais tālrunis: +371 22113798
E-pasts: dina.davida@vatp.lv

Vai drīkstu piedalīties konkursā, ja mācos 12.klasē, bet man ir 19 gadu?
ASV Kosmosa un raķešu centra rīkotā starptautiskā nometne ir paredzēta jauniešiem tieši no 15-18 gadu vecumam. Šīs prasības ievērošana ir obligāta, proti, Jums ir jābūt 15-18 gadus vecam nometnes norises brīdī, līdz ar to šajā gadījumā Jūsu dalība konkursā nevar tikt atbalstīta.Vai drīkstu piedalīties konkursā, ja man šobrīd ir 14 gadu, bet vasarā, nometnes norises brīdī, būs jau 15 gadu?
Jā, šādā gadījumā Jūs noteikti drīkstat piedalīties konkursā!

Vai konkursam var pieteikties tikai tie skolēni, kas mācās pamatskolā un vidusskolā, vai arī tie, kas mācās, piemēram, ģimnāzijā, internātskolā vai profesionālā vidusskolā?
Konkursā var piedalīties visu šo skolu audzēkņi, jo mērķauditorija ir vispārējās vidējās un arī profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolēni.

Kādā valodā ir jābūt iesniedzamajam konkursa darbam?
Konkursa darbs var būt latviešu vai angļu valodā.

Ja man ir pilni 18 gadi un brauciena laikā man arī būs 18 gadi,  vai es drīkstu piedalīties? Vai tādā gadījumā man ir nepieciešama notariāli apstiprināta dzimšanas apliecības kopija un nolikuma 14.1.3.punktā minētie dokumenti? (vismaz viena vecāka / aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna izceļošanai no valsts vai apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā)
Ja, izbraucot no Latvijas, Jums ir pilni 18 gadi, nav nepieciešami nolikuma 14.1.3.punktā minētie dokumenti un dzimšanas apliecības kopija. Ir nepieciešama Jūsu pase.

Vai konkursam ir jāsagatavo tikai projekts vai arī projekta prezentācija?
Iesniegtajam darbam ir jābūt tādam, kas atspoguļo Jūsu zināšanas un/vai izdomu saistībā ar kosmosa tēmu. Jāņem vērā, ka vērtēšanas komisijai būs jāvērtē vairāki darbi, tādēļ iesakām Jums pašam/pašai izvērtēt, ar kāda veida darbu tieši Jums būtu lielākas izredzes uzvarēt konkursā! Iepriekšējo gadu darbi apskatāmi vietnē www.mumspiederdebesis.lv.

Vai iesūtāmais materiāls var būt kaut kas patiesi radošs, kaut kas, kas ietver vēl šķietami neiespējamu domu, kaut kas ar varbūtības piegaršu, mazliet no pasakas, bet balstīts uz stingriem un izglītojošiem faktiem par kosmosu?
Protams, konkursam var tikt iesniegts arī radošs darbs, fantāzijas lidojums. Galvenais, lai darbs būtu saistīts ar kosmosa tematiku un pierādītu, ka Jums ir zināšanas un interese par šo jomu.

Konkursa nolikumā kā viens no iespējamiem konkursa darbiem minēts kosmosa kuģa, mākslīgā pavadoņa u.c. modelis. Vai manis izdomātu kosmosa kuģa modeli nepieciešams uzzīmēt vai arī reāli izveidot kā miniatūru, piemēram, salokāmu kosmosa kuģi?
Tas, kāda veida modeli Jūs iesniedzat, ir brīva Jūsu izvēle. Jums pašam/pašai jāizvērtē, ar kāda veida darbu tieši Jums būtu lielākas izredzes uzvarēt konkursā!

Kas konkursa nolikumā pie iespējamajiem konkursa darbiem ir domāts ar vārdiem "dizains" un "spēle"? Tā ir datorspēle, galda spēle, atrakcija?
Spēles var būt dažāda veida - gan datorspēles, gan galda spēles un atrakcija. Arī ar vārdu "dizains" var tikt saprasts daudz kas, piemēram, kosmosa kuģa dizains, tērpu kolekcijas dizains, trauku dizains, zinātniska kosmosa centra telpu dizains un tml.

Vai ļoti labi izstrādāts darbs, spēj likt roku priekšā liecībai? Liecība, protams, ir sekmīga.
Liela nozīme ir angļu valodas zināšanām, iesniegtajam konkursa darbam un veselības stāvoklim. Protams, konkursa darbam ir jābūt ļoti labam, bet arī Jūsu atzīmēm liecībā ir jāatbilst prasībām konkursa nolikumā.

Ja iesniedzu rakstisku darbu, cik lappuses garam tam jābūt?
Darba apjoms, t.i., lappušu skaits šī konkursa ietvaros netiek noteikts. Tiks vērtēts nevis apjoms, bet gan saturs.

Vai šis konkurss būs arī turpmāk citus gadus?
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks centīsies rūpēties par finansējuma piesaistīšanu, lai konkursu varētu turpināt kā tradīciju katru gadu.